Category: HIP’s Community

กิจกรรมพบปะสังสรรค์ของ กลุ่มนักเล่นบอร์ดเกม Board Game Knight พร้อมทั้งการถ่ายทำรายการตอนที่ 100