กิจกรรม ‘โละเอามันส์ ปันน้ำใจ’ 2560

"โละเอามันส์ ปันน้ำใจ" โละเสื้อผ้าของมือสองมาขาย ช่วยน้องหมา-แมว กิจกรรมการกุศลภ...