รายละเอียด

ตำแหน่ง : พนักงานป้องกันอัคคีภัย (Fireman)

จำนวน : 1 อัตรา

ประกาศวันที่ : 27 July 2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบสภาพและสถานะความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในทุกตำแหน่งภายในตัวอาคาร เช่น FHC ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ และ ป้าย FIRE EXIT เป็นต้น
 2. ตรวจสอบความปลอดภัยในการดำเนินการของร้านค้าและผู้รับเหมาที่มาทำงานภายในศูนย์การค้าฯ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวกับอัคคีภัยทุกประเภท เช่น การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ปลอดภัย หรือการใช้งานอุปกรณ์ผิดประเภท เป็นต้น
 3. ตรวจสอบเอกสาร HOT WORK และครัวร้อน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในศูนย์การค้าฯ
 4. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
 5. จัดทำรายงานประจำวัน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 6. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับฝ่าย/แผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี ทั้งกรณีปกติและฉุกเฉิน
 7. ให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการบริการต่างๆ แก่ผู้ที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ-ประสบการณ์

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 19-40 ปี
 2. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม 5 โรค (ตามข้อกำหนดกพ.)
 3. สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, และการป้องกันอัคคีภัยระดับ advance
 5. มีวินัยในการปฏิบัติงาน ซื่สัตย์ ทัศนคติดี
 6. มีความรู้เกี่ยวกับงาน Hotwork/fireman หรือมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการดับเพลิงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝ่ายบุคคล

02 512 5000

contact@unionmall.co.th

ข้อมูลผู้สมัคร

 • Accepted file types: jpg, png.
  (jpg, png) ขนาดไม่เกิน 2MB
 • ทักษะคอมพิวเตอร์

 • Accepted file types: pdf, docx, xlsx.
  (PDF,Word,Excel)
 • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.