รายละเอียด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าขายพื้นที่เช่าศูนย์การค้า

จำนวน : 1 อัตรา

ประกาศวันที่ : 7 February 2020

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการขายพื้นที่เช่าในส่วน Shopping Mall พื้นที่เช่าทำกิจกรรม ให้ได้ตามเป้าหมาย
 2. ตรวจสอบเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนทำสัญญา และหลังการทำสัญญาให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลง
 3. นำเสนอและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายพื้นที่เช่าต่อผู้บังคับบัญชา ตามสภาวะตลาด
 4. ประสานงานฝ่ายการตลาดและแผนกผู้เช่าสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพื้นที่เช่า และการกระจายข่าวกิจกรรมให้แก่ผุ้เช่าในโครงการให้รับทราบ
 5. จัดทำรายงานการสรุปการขายพื้นที่เช่าประจำเดือนเปรียบเทียบแผน พร้อมติดตามการต่อสัญญาเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไขของสัญญา

คุณสมบัติ-ประสบการณ์

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 27-35 ปี
 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้ายงานขายพื้นที่เช่าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (หากผ่านงานขายพื้นที่เช่าในส่วน Shopping Mall มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หรือมีประสบการณ์งานขายด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของงานพื้นที่เช่าและกลุ่มลูกค้า

ติดต่อฝ่ายบุคคล

02 512 5000

contact@unionmall.co.th

ข้อมูลผู้สมัคร

 • Accepted file types: jpg, png.
  (jpg, png) ขนาดไม่เกิน 2MB
 • ทักษะคอมพิวเตอร์

 • Accepted file types: pdf, docx, xlsx.
  (PDF,Word,Excel)
 • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.