รายละเอียด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตกแต่งและออกแบบ Display(ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์)

จำนวน : 1 อัตรา

ประกาศวันที่ : 10 December 2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบงานตกแต่งภายในศูนย์ฯ ให้สวยงามและสอดคล้องกับกิจกรรม หรือเทศกาล เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามายังศูนย์ฯ อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์ฯ ด้วย
 2. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเจรจากับ Supplier, ผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี
 3. ดูแลการตกแต่งและออกแบบ Display ของศูนย์การค้าฯ ให้เป็นไปตามธีมที่กำหนด
 4. สรรหา supplier ในการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในแต่ละปีของหน่วยงาน

คุณสมบัติ-ประสบการณ์

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปการตลาด สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์,สาขาการตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D /Sketch Up, Photoshop, Illustrator ได้
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ Display,Decoration,VM ในศูนย์การค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อฝ่ายบุคคล

02 512 5000

contact@unionmall.co.th

ข้อมูลผู้สมัคร

 • Accepted file types: jpg, png.
  (jpg, png) ขนาดไม่เกิน 2MB
 • ทักษะคอมพิวเตอร์

 • Accepted file types: pdf, docx, xlsx.
  (PDF,Word,Excel)
 • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.