6 ที่เที่ยวท้าฝน

6 ที่เที่ยวท้าฝน ต้องขนชุดไปเฟี๊ยว

ถึงฝนจะตก ถึงฟ้าจะร้อง ก็หยุดเที่ยวและหยุดช้อปไม่ได้จริงๆ ไปเที่ยวทั้งทีก็ต้องมี...