Category: RENTAL SPACE, Tenants News Tags: ,

UM Clinic เชื่อว่า ทุกคนกำลังพยายามหาทาง “รอด”

 

แม้ตอนนี้รัฐบาลคลายล็อคบางส่วนแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่า ธุรกิจจะกลับมาดีดังเดิมทันที ใน

EP2 นี้ คุณจิตรา มั่งมา หรือ อาจารย์เชอร์รี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ จะมาเล่าถึงทางรอดของธุรกิจในวิกฤตโควิด-19 เพราะเราเชื่อว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆในประเทศไทย อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ดังนั้นผู้ประกอบการทุกท่าน รอช้าไม่ได้ค่ะ

UM Clinic ศูนย์ฯให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายย่อยด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

 

#UMClinic #SME #UnionMallChannel #UnionMall #ยูเนี่ยนมอลล์ #เรื่องช้อปเราจริงจัง

ยูเนี่ยน มอลล์ เรื่องช้อปเราจริงจัง
******************************************

ติดตามข่าวสาร Union Mall 

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/unionmallofficia