BOOTH BRAND

กว่า 10 ปีที่ยูเนี่ยน มอลล์อยู่คู่วงการแฟชั่นค้าปลีกไทย เราเห็นการเจริญเติบโตของร้านค้าต่าง ๆ มากมาย เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเขา Booth Brand เป็นหนึ่งในโครงการที่ต้องการผลักดันร้านค้าขนาดเล็กให้ก้าวต่อไปข้างหน้า ติดอาวุธทางการตลาด เสริมสร้างความรู้ให้เขาโตขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะ

“ความสําเร็จของผู้เช่า คือความภาคภูมิใจของเรา”

และนี่คือค่านิยมหลักขององค์กรที่เรายูเนี่ยน มอลล์ยึดถือตลอดมา