Union Mall Take A rest พักก่อน

ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ และผู้ประกอบการร่วมใจ ” พักก่อน ” ลดวิกฤตโควิด-19

ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ และผู้ประกอบการร่วมใจ " พักก่อน " ลดวิกฤตโควิด-19 พักใ...
COVID-19 ยังไม่จบ สำนักงานเขตพื้นที่จตุจักรตรวจ Union Mall

COVID-19 ยังไม่จบ สำนักงานเขตพื้นที่จตุจักร ลงพื้นที่ยูเนี่ยน มอลล์

สำนักงานเขตพื้นที่จตุจักร และตัวแทนจากภาครัฐ ลงพื้นที่เยี่ยมชมตรวจสอบความพร้อมตา...
Union Mall market แบกะดิน

ตลาดนัดห้าแยก เปิดจองพื้นที่ให้ขายได้ทุกวัน

เปิดพื้นที่ขายแห่งใหม่ให้กับพ่อค้าแม่ขาย กับตลาดนัดห้าแยก ลานหน้าศูนย์การค้ายูเน...
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ของศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ของศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ จึงกำหนด...

“ยูเนี่ยน มอลล์ อุ้มผู้เช่าฝ่าวิกฤตพิษโควิด-19 ชูแผนพัฒนาองค์ความรู้ การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน”

ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ “โครงการต่อสัญญาล่วงหน้า” มอบส่วนลดค่าเช่าให้กับผู้ปร...