เปิดทำการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 11.00 – 18.00 น.
หยุดวันอาทิตย์ และนักขัตฤกษ์

ผู้เช่าสามารถชำระค่าเช่าได้ วันที่ 1-5 ของทุกเดือน หากวันที่ 5 ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 หรือวันอาทิตย์ เปิดชำระตามปกติ หากชำระเกินกำหนด มีค่าปรับ 500 บาท/วัน/กรณี


เป็นการต่อยอดให้กับร้านค้า โดยทางศูนย์การค้าฯ จะช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้า 
 และ/หรือกิจกรรมการตลาดของร้านค้าที่เข้าร่วมกับ Hip’s club ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 
 ถึงสมาชิกนักช้อปของศูนย์การค้าฯ

ซึ่งปัจจุบัน Hip’s Club มีสมาชิกนักช้อปกว่า 21,000 
 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) ไม่เพียงเท่านั้น ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการและกิจกรรม
 ต่าง ๆ ของศูนย์การค้าฯ ยังมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษและรางวัลจากศูนย์การค้าฯ ใน 
 “โครงการสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เช่า” อีกมากมาย

คูปองแทนใบเสร็จ Hip’s Club เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมส่งเสริมการขายให้กับร้านค้า ซึ่งทาง
 ศูนย์การค้าฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้านักช้อปของท่าน 
 ซึ่งท่านสามารถใช้คูปองนี้แทนใบเสร็จร้านค้าของท่าน

โดยเขียนระบุค่าสินค้าและบริการตามจริง (ไม่มียอดขั้นต่ำ)
 ลูกค้าที่มียอดซื้อสินค้าและบริการ รวมมูลค่าใบเสร็จจากทุกร้านค้าได้ครบ 300 บาทขึ้นไป

สามารถนำมาแสดงเพื่อเข้าใช้บริการ Hip’s Club ที่พักนักช้อป ได้ฟรี 1 ครั้ง ทั้งยังสามารถสะสมแต้ม
 เมื่อสะสมครบ 10 แสตมป์ จะได้รับบัตรสมาชิก Hip’s Club ฟรีทันที

ซึ่งนอกจากจะได้รับสิทธิ์เข้า
 ใช้บริการ Hip’s Club ฟรีตลอดปีแล้ว ยังจะได้รับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งจากร้านค้าที่ร่วม
 รายการ และสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ Hip’s Club จัดขึ้นได้ฟรีอีกด้วย

ทั้งหมดนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านสามารถนำไปใช้อ้างอิง และเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดัน
 ยอดขายสินค้าและบริการของท่านได้

ทางศูนย์การค้ามีสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ตลอดปี อาทิ กิจกรรมลดเอามันส์ 1,000 กว่าร้าน กิจกรรมการประกวด Street Fashion Week & Stylist Award กิจกรรมกระตุ้นยอดใช้จ่ายด้วยการสะสมแต้มแลกของพรีเมี่ยมของ Hip’s Club และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น Shopping Guidebook , วารสารผู้เช่า , สื่อออนไลน์ , สื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า , Line@ สำหรับสมาชิก Hip’s club เป็นต้น

สื่อประชาสัมพันธ์ แบบ “ ไม่มีค่าใช้จ่าย ” มีดังนี้

1.1. ประกาศเสียงตามสายภายในศูนย์การค้า

1.2. แจกใบปลิว / โบรว์ชัวร์

1.3. เดินทรูป

1.4. ติดสื่อโปสเตอร์ 5 จุด

1.5. สื่อออนไลน์ IG / Facebook / Line@

ติดต่อฝ่ายผู้เช่าสัมพันธ์ที่สำนักงาน ชั้น F5 เพื่อกรอกแบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของศูนย์การค้าฯ ล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการทำการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 7 วันทำการ

  • เวลาทำการ : ติดต่อฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานชั้น F5 ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 11.00น.- 18.00น.
  • นอกเวลาทำการ : โทร 02-512-5000 ต่อ 555

ติดต่อฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงาน ชั้น F5 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11.00 น.-15.00 น. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดแต่ละชั้น หรือ โทร 02-512-5000 ต่อ 555
และ 092-512-5000 (ตลอด 24 ชม.)