event update November 2019

กิจกรรมแจกบัตร 2WISH EVERLASTING LOVE

กิจกรรมแจกบัตร 2WISH EVERLASTING LOVE

ร่วมสนุกกับ Union Hall และ Union Mall ลุ้นรับบัตร มูลค่า 2,500 บาท จำนวน 40 ใบ
กิจกรรมจัดพิเศษ สำหรับแฟนคลับ มีน-แปลนแจก 6 ช่องทาง

ขอสงวนสิทธิ์ให้แค่คนละ 1 รางวัลนะคะ

Union Hall แจก 30 รางวัล

Facebook :Union Hall Thailand จำนวน 10 รางวัล
Twitter: UnionHallTH จำนวน 10 รางวัล
Instagram: unionhallth จำนวน 10 รางวัล

รายละเอียดกิจกรรม http://bit.ly/2OoNUjd

Union Mall แจก 10 รางวัล

Facebook : ยูเนี่ยน มอลล์ – Union mall จำนวน 4 รางวัล
Twitter: @UnionMall_Bkk จำนวน 3 รางวัล
Instagram: unionmall_official จำนวน 3 รางวัล

รายละเอียดกิจกรรม http://bit.ly/2qp00kg

ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ –21 พ .ย. 2562 เวลา 17.00 น.
สุ่มรายชื่อผู้โชคดี ประกาศผล 22 พ .ย. 2562 เวลา 16.00น.

– สงวนสิทธิ์ผู้โชคดี1ท่าน/1สิทธิ์
– คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสำหรับการร่วมกิจกรรม
1.  ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น
2. ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องนำหลักฐาน (สำเนาบัตรประชาชน) เพื่อยืนยันภายในเวลาที่กำหนดที่สำนักงานขายชั้น F5 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นให้ยึดถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4. ผู้ได้รับบัตรจะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการได้รับรางวัล 5% ตามที่กฎหมายกำหนด (เฉพาะของรางวัลมีมูลค่า 1, 000 บาทขึ้นไป)
5. ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลหากพบการทุจริตในทุกกรณี
6. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานของบริษัทฯและพนักงานผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

ใบเสร็จมีค่า แลกใช้ Hip's Club ฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage

 : ยูเนี่ยน มอลล์ – Union mall