Miss Hip Card

Miss Hip Card

ฟรี…บัตรสมาชิกประเภท Miss Hip Card เพื่อรับสิทธิส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมของสมนาคุณอื่นๆ อีกมากมาย

พิเศษสุด… ลงทะเบียนรับสิทธิ์รับฟรี ซองใส่การ์ด Miss Hip’s 1 ชิ้น (จำกัด 1ท่าน / 1ชิ้น สินค้ามีจำนวนจำกัด)
โปรโมชั่นช่วงพิเศษอัพเกรดความฟิน… เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์และมียอดใช้จ่ายครบ 1,500 บาท ภายในวันเดียวกัน รับฟรี กระเป๋า Serious Shopping Bag สีเหลืองแสนเก๋ ใบใหญ่จุใจทันที พร้อมอัพเกรดสถานะบัตรสมาชิกเป็น Hip’s Shopper เพื่อรับสิทธิ์พิเศษเพิ่มมากขึ้น


เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ์

1. สามารถรับสิทธิ์ได้แค่ 1 เลขบัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
2. ลูกค้าต้องแสดงบัตรประชาชนและกรอกรายละเอียดตามขั้นตอนที่กำหนดให้ครบถ้วน
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิก สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ มาแลกรับการสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น ยอดซื้อไม่สามารถนำมาสะสม Line Reward Card ได้
2. การแลกรับการสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น(จำกัดสิทธิ์ 1ท่าน/1 รายการ)
3. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนดพร้อมบัตรประชาชน
4. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
6. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาใช้แลกรางวัลอื่นๆ ได้อีก
7. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายของร้านค้าที่ร่วมรายการ
10. กรณีนำใบเสร็จ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อร้านค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

ยูเนี่ยน มอลล์ เรื่องช้อปเราจริงจัง
******************************************

ติดตามข่าวสาร Union Mall 

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/unionmallofficia