พันธกิจ Our Mission

เราเป็นผู้สร้างโอกาสให้กับ คนรุ่นใหม่ หรือ คนมีธุรกิจ โดยมุ่งเน้นผู้เช่าเป็นศูนย์กลาง (TENANT CENTRIC)
และส่งเสริมการสร้างบูธแบรนด์ (BOOTH BRAND)


วิสัยทัศน์ Our Vision

เราเป็นศูนย์การค้าชั้นนำ ที่บริหารร้านค้ารายย่อย และครองใจนักช้อปทุกยุคทุกสมัย


ค่านิยมหลักขององค์กร Core Value

ความสำเร็จของผู้เช่า คือ ความภูมิใจของเรา