Category: HIP's Privileges, HIP’S MEMBERSHIP

โฉมใหม่ สมาชิก Hip’s Club รับสิทธิประโยชน์ง่ายกว่าเดิม

* Hip’s Member สมัครฟรี
* Hip’s Shopper สะสมยอดซื้อครบ 1,500 บาทภายในวันเดียวกัน (ปกติ 300 บาท 10 ครั้ง)
* Hip’s Holic สะสมยอดซื้อครบ 15,000 บาทต่อปี

พิเศษ รับฟรี
กระเป๋า Serious Shopping Bag แสนเก๋ ใบใหญ่จุใจ หรือ กระบอกน้ำสุดเก๋ มูลค่า 350 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายภายในยูเนี่ยนมอลล์ ครบ 1,500 บาทภายในวันเดียวกัน

******************************************

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ์

1.สามารถรับสิทธิ์ได้แค่ 1 เลขบัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
2.ลูกค้าต้องแสดงบัตรประชาชนและกรอกรายละเอียดตามขั้นตอนที่กำหนดให้ครบถ้วน
3.สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิก สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

******************************************

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ มาแลกรับการสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น

2. Hip’s Member ไม่สามารถนำยอดซื้อมาสะสม Line Reward Card ได้ แต่สามารถสะสมยอดซื้อเพื่อปรับสถานะสมาชิก

3. Hip’s Shopper และ Hip’s Holic สามารถนำยอดซื้อมาสะสม Line Reward Card และสามารถสะสมยอดซื้อเพื่อปรับ หรือรักษาสถานะสมาชิกได้

4. การแลกรับการสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น (จำกัดสิทธิ์ 1ท่าน/1 รายการ)

5. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนดพร้อมบัตรประชาชน

6. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆได้

7.ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

8.ใบเสร็จที่นำมาแลกรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาใช้แลกรางวัลอื่นๆ ได้อีก

9. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายของร้านค้าที่ร่วมรายการ

12. กรณีเป็นใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อร้านค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเอกสารเก็บไว้

ยูเนี่ยน มอลล์ เรื่องช้อปเราจริงจัง
******************************************

ติดต่อรับสิทธิประโยชน์ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ชั้น G,F1 และ Hip’s Club ชั้น G,F5