Category: MERCHANT, Tenants News

โครงการฯ ดีๆ แบบนี้ ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2561 เป็นปีแรก ยูเนี่ยน มอลล์ ตั้งใจจัดทำโครงการฯ นี้เพื่อตอบแทนผู้เช่าและผู้ประกอบการร้านค้าดีเด่น ที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับยูเนี่ยน มอลล์ มานานรวมถึงผู้เช่าที่น่ารัก ที่ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฏของศูนย์การค้าฯเป็นอย่างดีเสมอมาผู้บริหารศูนย์การค้าฯ และมิสฮิปจึงขอมอบรางวัลพิ เศษตามด้านล่างนี้ เป็นขวัญและกำลังใจแก่ความดีของทุกท่าน

  1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines
    รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 6 รางวัล
  2. บัตรรับประทานอาหารที่โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok
    รางวัลละ 2 ท่าน จำนวน 27 รางวัล
  3. ที่พัก 2 วัน 1 คืน ที่โรงแรม Novotel Hua-Hin , Cha-Am Beach Resort and Spa
    รางวัลละ 2 ท่าน จำนวน 50 รางวัล
  4. Hamper จำนวน 9 รางวัล

และสำหรับปีต่อๆ ไป จะเป็นผู้เช่า ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้โชคดีท่านไหนแวะมาติดตามถามไถ่จากทีมผู้เช่าสัมพันธ์ของเรากันได้ หรือง่ายๆ ผ่านทางเว็ปไซต์นี้เราจะพยายามจัดกิจกรรมและโครงการฯ ดีๆ อย่างต่อเนื่องทุกปีและหวังว่าความตั้งใจนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ผู้เช่าเกิดความสุขเกิดแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจร้านค้าของท่านให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปเพราะ “ความสำเร็จของผู้เช่า คือ ความภูมิใจของเรา”