ยูเนี่ยน มอลล์เป็นหนึ่งในศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นที่ครองใจนักช้อปทุกยุคทุกสมัยมายาวนานโครงการ Street Fashion Week

เป็นการเปิดโอกาสให้ร้านค้าของเราออกมาโชว์ผลงานแข่งขันกันบนเวทีในงบประมาณที่จํากัด เพื่อยืนยันว่าสินค้าที่นี่สวยเท่ ในราคาจับต้องได้ สองปีที่ผ่านมา เราเชิญแขกพิเศษที่ครํ่าหวอดจากวงการแฟชั่นนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดและโชว์ร่วมกับแบรนด์ของเรา

Stylist Award เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Street Fashion Week ที่ส่งเสริมนักศึกษาและคนทั่วไป ที่สนใจงานแฟชั่น มีโอกาสได้แข่งขันกันบนเวทีขนาดใหญ่ทํางานจริงกับทีมงานมืออาชีพ โดยต้องสไตลิ่งผลงานจากเสื้อผ้า เครื่องประดับ หรือแฟชั่นไอเท็มส์ต่างๆ จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการร้านค้าฯ ของเราด้วย ในขณะที่ผู้ชนะเลิศรางวัลสไตลิสต์นอกจากจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด ยังได้รับโอกาสในการทํางาน การไปศึกษาและดูงานยังต่างประเทศด้วย

Street Fashion Week ยังร่วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาสาขาแฟชั่นต่าง ๆ ได้มีพื้นที่แสดงผลงานสู่สายตาสาธารณชน ถือเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์บนเส้นทางแฟชั่นให้กับคนอื่น ๆ ต่อไป

ยูเนี่ยน มอลล์ตั้งใจอย่างยิ่งว่าโครงการฯ นี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างวงการแฟชั่นไทยให้ก้าวไปข้างหน้า สามารถแข่งขันกับเวทีต่าง ๆ ในระดับโลกได้ความสําเร็จต่าง ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ เหล่านี้

บรรยากาศงาน
Street Fashion week 2018

บรรยากาศงาน
Street Fashion week 2017

บรรยากาศงาน
Street Fashion week 2019

บรรยากาศงาน
Street Fashion week 2021

>> คลิกชม ภาพบรรยากาศ <<

PROJECT SPONSOR