Union Mall Stylist Awards 2017

Stylist … คุณก็เป็นได้ … ขอแค่มีใจรักใน “แฟชั่น”

Union Mall ขอเชิญคนจริงจังด้านแฟชั่น ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ

Union Mall Stylist Awards 2017

ชิงรางวัลสุด EXCLUSIVE  ชม Seoul Fashion Week พร้อม Pocket Money 1,000,000 วอน และโอกาสร่วมงานเป็น Fashion Stylist กับ Union Mall

พร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียน / นักศึกษา / บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดอายุ
2. รักและสนใจในเรื่องแฟชั่น

กิจกรรมรอบคัดเลือก
1. ส่งประวัติและผลงานในสไตล์ของคุณ Present ในรูปแบบของภาพสเก็ต หรือ ภาพถ่ายจริง  ที่คิดว่าโดนใจคณะกรรมการที่สุด
– ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2560 
2. ประกาศผลคัดเลือกเหลือ 15 คน วันที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น.
– ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 คน จะต้องดัดแปลงชุด
** ในหัวข้อที่คณะกรรมกำหนด เพื่อนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
3. ประกาศและคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 3 คน (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560)

รอบชิงชนะเลิศ
1. ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องดัดแปลงชุด
** ในหัวข้อที่คณะกรรมกำหนด
– Mix & Match เสื้อผ้าสำหรับ Fashion Show ในรอบชิงชนะเลิศ
2.  การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะเป็นการทำ Fashion Show ในงาน Union Mall Street Fashion Week
วันที่ 17 ธันวาคม 2560

“เงื่อนไขและข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวดรอบคัดเลือก”

* ภาพสเก็ตซ์ หรือภาพถ่ายผลงานที่ส่งประกวดในรอบคัดเลือก ประกอบด้วย ผลงานการ Styling เสื้อผ้าสำหรับผู้ชาย 1 ชุด และ ผู้หญิง 1 ชุด รวม 2 ชุด
* กิจกรรมนี้มุ่งเน้นไปถึงความสามารถในการเป็น Stylist คือการ นำเสื้อผ้ามาประดิษฐ์ ประยุกต์เสริม เพิ่ม แต่ง ให้ดูดีและมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น ภายใต้หัวข้อที่คณะกรรมการกำหนด ดังนั้น ภาพสเก็ตซ์หรือภาพถ่าย ที่ส่งเข้าประกวด เป็นการประยุกต์ใช้กับเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้ว โดยจะไม่ได้เป็นการตัดเย็บขึ้นมาใหม่
* ภาพสเก็ตซ์หรือภาพถ่าย ที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ล่อแหลมหรือยั่วยุ ที่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชาชน
* ผลงานที่เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นผลงานที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ และไม่เป็นผลงานที่เคยผ่านการประกวดจากเวทีใดๆ
* ทางกองประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือองค์กรใดๆ
* ผลงานของผู้เข้าประกวด ทางกองประกวดสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของสื่อใดๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้
* หากปรากฏว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดและผู้เข้าร่วมแข่งขันคนใดไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ข้างต้น ทางกองประกวดสามารถตัดสิทธิ์ในการแข่งขันของผู้สมัครนั้นๆ โดยทันที โดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้
*ทางกองประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลชนะเลิศ STYLIST AWARD

+ ตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมชม SEOUL FASHION WEEK 2018 จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อม POCKET MONEY   1 ล้านวอน  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 130,000 บาท
+ สิทธิ์ในการร่วมงานกับ ยูเนี่ยน มอลล์ ตำแหน่ง FASHION STYLIST เป็นระยะเวลา 1 ปี (หรือตามตกลง)
+ ประวัติและผลงานของผู้ชนะการประกวดจะได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร ‘สุดสัปดาห์’
+ ประวัติและผลงานของผู้ชนะการประกวดจะได้ตีพิมพ์ในนิตยสารของ ยูเนี่ยน มอลล์ ‘#SERIOUS SHOPPING’

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 พฤจิกายน 2560 ผู้สมัครสามารถ upload ผลงานผ่าน  http://bit.ly/unionmallstylist.2017

(การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครให้ข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น)