Exclusive: สัมภาษณ์ Snack Sawaka สไตลิสต์และดีไซเนอร์วัยใสที่โคตรเจ๋ง

หนึ่งในผู้ประกวด Union Mall Stylist Awards 2017 มาอัพเดทผลงาน ประสบการณ์ และแนะน...