UM Channel มิสฮิปพาช้อป EP1

มิสฮิปพาช้อป EP.1 | ห้อง 5 สี The Only @ยูเนี่ยน มอลล์

UM Channel มิสฮิปพาช้อป เพราะมิสฮิปรู้ว่า เรื่องช้อปเราจริงจัง ฮิปจึงขอจัดรายการ...

UM CLINIC EP1 : โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ​

UM CLINIC : ยูเอ็มคลินิก หนึ่งในโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย...