UM Channel มิสฮิปพาช้อป EP1

มิสฮิปพาช้อป EP.1 | ห้อง 5 สี The Only @ยูเนี่ยน มอลล์

UM Channel มิสฮิปพาช้อป เพราะมิสฮิปรู้ว่า เรื่องช้อปเราจริงจัง ฮิปจึงขอจัดรายการ...